Hodowla: Olszewski Jerzy
PL-059-21-5639
Płeć: nie wiemHodowla: Olszewski Jerzy
Numer ojca: PL-0374-19-2704 Numer matki: DV-04928-19-450 Opis: oryg. Jerzy Olszewski (WG Kosakowo)
Zdjęcia: