Hodowla: Olszewski Jerzy
PL-059-21-5644
Płeć: nie wiemHodowla: Olszewski Jerzy
Numer ojca: PL-059-16-253 Numer matki: PL-0299-17-5702 Opis: oryg. Jerzy Olszewski (WG Kosakowo)
Zdjęcia: